Wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie powypadkowe jest to świadczenie wypłacane z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Osoba, która doznała obrażeń ciała ma prawo uzyskać rekompensatę. Odszkodowanie należy się każdej osobie poszkodowanej, niezależnie od tego czy był to kierowca, pasażer pojazdu, czy też osoba piesza. 

Warto jak najszybciej udać się do najbliższej placówki medycznej w celu przeprowadzania badań powypadkowych. Jeśli nie jesteśmy w stanie sami tam dotrzeć, to wzywamy karetkę pogotowia. Nawet jeśli po wypadku nie odczuwamy żadnych dolegliwości to i tak w pierwszej kolejności udajemy się do specjalisty, ponieważ niektóre z nich pojawiają się z biegiem czasu. Bezpośrednio po zdarzeniu należy sporządzić oświadczenie, wskazujące sprawcę z jego danymi (nr dowodu osobistego,  PESEL, nr polisy).

W trakcie trwania leczenia oraz rehabilitacji należy gromadzić dokumentację medyczną oraz dokumentację potwierdzającą zdarzenie, m.in. rachunki, faktury.  Na podstawie tych dokumentów Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca należne odszkodowanie.

Jeśli utraciliśmy częściowo bądź całkowicie zdolność do pracy zarobkowej, możemy żądać od sprawcy wypadku renty uzupełniającej.

  • nie pobieramy żadnych opłat wstępnych i zaliczek            
  • prowizja pobierana jest dopiero po skutecznym uzyskaniu odszkodowania
  • minimum formalności po stronie klienta
  • świadczymy kompleksowe doradztwo
  • działamy na terenie całej Polski
 

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami już teraz