Wypadek w pracy

Wypadek w pracy może przydarzyć się każdemu z nas. Oprócz odszkodowania przyznanego z ZUS-u, które zazwyczaj nie wystarcza na pokrycie potrzeb, możesz również starać się o odszkodowanie od Twojego pracodawcy lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Pieniądze odzyskamy z polisy OC sprawcy wypadku lub jeśli sprawca nie posiadał polisy OC z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Postaramy się także o środki z ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia społecznego.

O odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby mamy możliwość starać się w czasie 3 lat od momentu wypadku lub 20 lat jeśli zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako przestępstwo.

 

Odszkodowanie przysługuje osobie, której przydarzył się wypadek w danej firmie. Muszą być spełnione określone warunki:

    • pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie wypadkowe do ZUS
    • nagłe zdarzenie wywołane przez przyczynę zewnętrzną skutkujące urazem lub śmiercią

Odszkodowanie nie przysługuje osobie, która została ranna w wypadku spowodowanym ze swojej winy i zostanie mu udowodnione, że naruszył przepisy dotyczące ochrony zdrowia lub życia.

  • weryfikacja sprawy jest całkowicie bezpłatna
  • nie pobieramy żadnych opłat wstępnych i zaliczek
  • świadczymy kompleksowe doradztwo
  • działamy na terenie całej Polski

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami już teraz